3 tipy ako byť dobrý moderátor

moderator

Moderovanie spoločenských akcií – ShowPortal.sk

Moderátorom sa môže človek narodiť alebo sa tomuto remeslu naučiť. Ľudom často bráni obyčajná hanblivosť, strach a tréma v tom, aby vedeli dobre verejne vystupovať. Pokiaľ sa budúci moderátor tieto prekážky naučí prekonávať, je na najlepšej ceste k úspešným verejným vystúpeniam. Samozrejme typ žiadúcich schopností u moderátora závisí od typu udalosti, ktorú moderuje. Tu je niekoľko tipov, ktoré praktizujú tí najlepší.

Príprava

Je dôležité zistiť si detaily o udalosti, ktorú moderátor sprevádza. Pokiaľ ide napríklad o súťaž, je vhodné si zistiť históriu súťaže, podmienky, pravidlá alebo predchádzajúcich víťazov a dôležité momenty predchádzajúcich ročníkov. Určite nebude na škodu, ak si ako moderátor akcie zistíte viac o téme, ktorú budete diskutovať so svojimi hosťami. Samozrejmosťou je naštudovanie si základných informácií o svojich hosťoch. Príprava presného znenia otázok je diskutabilná. Najlepší moderátori sa nechávajú prirodzene unášať vývojom konverzácie. Pre začiatočníkov však záchytné body konverzácie alebo celé pripravené otázky nebudú na škodu.

Tréning

moderator

Skúsený moderátor Štefan Skrúcaný – ShowPortal.sk

Nácvik jednoduchých viet pred domácou videokamerou alebo zrkadlom pomôže najmä pri odstraňovaní nevedomých zlozvykov v reči tela. Sledujte úspešných moderátorov v televízii a všímajte si ich polohy rúk, pohľady a postoje. To vám poskytne hrubé obrysy reči tela, ktorá neruší divákov ani hostí. Nahrávanie cvičného rozhovoru je dobrou metódou, pri ktorej si všimnete, či počas rozhovoru často neopakujete niektoré slová alebo nepoužívate zbytočné citoslovcia. Videozáznamy tiež môžu slúžiť na spätnú kontrolu tempa reči moderátora, tónu hlasu a celkovej plynulosti prejavu.

Relax a prirodzenosť

Najlepší moderátori vkladajú do rozhovorov veľkú časť svojej osobnosti. Nesústreďujú sa len na hostí a udalosť ale do rozprávania vsunú aj osobné skúsenosti, názory a postrehy. Diváci a hostia tak nadobudnú pocit osobnej zainteresovanosti moderátora, ktorí s nimi aktívne zažíva udalosť alebo podujatie. Samozrejme veľkým plusom moderátora je, ak do svojho prejavu vnesie humor, ktorý však musí byť miestny a použitý vhodne. Prirodzené a uvoľnené vystupovanie však moderátor získa skôr skúsenosťou ako tréningom.

Lenka

Pridaj komentár