Moderná perkusná puška s polonábojom

V prvej tretine 14. storočia sa začali objavovať v Európe prvé palné zbrane na čierny strelný prach. Až do polovice 19. storočia prevažovali predovky. Strela aj strelný prach sa vkladali ústím hlavne a strelný prach bol zapálený pomocou malého množstva strelného prachu v panvičke umiestnenej v zadnej časti hlavne. Tá bola s hlavnou prachovou náplňou prepojená malým kanálikovým otvorom. Spočiatku sa strelný prach v panvičke zapaľoval rozžeraveným želiezkom alebo zápalnou šnúrou držanou v ruke strelca. Už vtedy sa začínal príbeh dnešnej perkusnej pušky, pištole alebo revolveru. Perkusná puška má svoju históriu.

perkusná puška

Perkusná puška sa začala objavovať už v 14. storočí.

Perkusná puška – perkusný zámok ako iniciačný mechanizmus

Prvými iniciačnými mechanizmami slúžiacimi na zapálenie strelného prachu, ktoré dávali strelcovi lepšiu kontrolu nad zbraňou, boli luntové zámky. Neskôr sa vyvinuli kolieskové a kresadlové iniciačné mechanizmy palných zbraní. Zápalná šnúra bola držaná v čeľustiach kohúta a pri stlačení spúšte sa sklopila k panvičke. Prvú veľkú zmenou v zápale strelného prachu priniesol objav traskavín. Vysoko explozívnych látok reagujúcich na malé zvýšenie teplôt napríklad v dôsledku trenia. S príchodom traskavín sa objavili prvé perkusné zápalky a perkusné zámky. Perkusná puška bola čoskoro na svete a na mnohých bojiskách.

perkusná puška

Perkusná puška je populárna zbraň.

Perkusná puška, revolver, pištoľ či dokonca brokovnica?

Perkusné zbrane, ktorých začiatky sa datujú už okolo roku 1820,  sú často vidieť na stenách v muzeálnych priestorov a zbierkach historických zbraní jednotlivcov. Ale nielen. Aj keď súčasná doba je dynamická a neustále napreduje aj čo sa týka vývoja moderných ručných strelných zbraní, ani perkusné zbrane a princíp ich fungovania nie sú prežitkom. Stále sa používajú, predovšetkým teda ich novšie verzie v podobe veľmi kvalitných a funkčných replík, ktoré môžu výborne poslúžiť na rekreačnú aj športovú streľbu. Perkusné zbrane prešli tiež vývojom a vylepšeniami a disponujú aj takými funkciami, ako je napr. možnosť použitia polonáboja. Moderná perkusná puška je obľúbenou zbraňou rekreačných strelcov. Verné repliky perkusných zbraní sú bežne používanými a stále funkčnými strelnými zbraňami so zodpovedajúcim výkonom.

Milos

Pridaj komentár