Montovaný dom s oceľovou konštrukciou

montované domy

Montované domy – šetrné k prírode i peňaženke

Oceľové konštrukcie ako základ stavby nie sú v našom stavebníctve vzácnym pojmom. Nevynímajúc ich využitie na výstavbu rodinného montovaného domu. V čom tkvie podstata domu s oceľovou konštrukciou? V prípade drevostavby je podstatou celého domu konštrukcia na báze dreveného skeletu. To isté vlastne platí pre montované domy s oceľovou konštrukciou, pričom drevo je nahradené oceľou.

Oceľový stĺpikový systém

Montované domy s ľahkou oceľovou konštrukciou sú viac ako plnohodnotnou alternatívou drevenej stĺpikovej konštrukcie domu. Dlhodobou tradíciou v severských štátoch Európy, Kanade, ale aj USA sa vyprofilovala samostatná technologická vetva výstavby rodinných montovaných domov. Samotná montáž základnej hrubej stavby trvá iba pár dní. Všetky používané materiály sú zvyčajne plne ekologické, zdravotne nezávadné a s výrazným vplyvom na nízku energetickú náročnosť. Technológia totiž zodpovedá tým najprísnejším normám a predpisom. Efektívnym využitím suchej stavebnej technológie sa čakacia doba medzi jednotlivými stavebnými procesmi znižuje na minimum.

 Konštrukčný materiál

Základom konštrukčného prvku je oceľový plech, ktorý je valcovaním za studena sústavou valcov pretvorený do tvarov a veľkostí, na ktoré sú stavitelia zvyknutí pri drevenom stĺpikovom systéme. Hrúbka použitých plechov sa pohybuje v rozmedzí 0,8 až 3 mm podľa spôsobu použitia. Je samozrejme, že procesom valcovania je možné získať širokú škálu profilov a rozmerov, ktoré majú svoje špecifické uplatnenie v konštrukcii montovaných domov.

Prednosti a nedostatky oceľového systému

Oceľ vždy bola a  je častým stavebným materiálom pre komerčnú výstavbu z dôvodu jej pevnosti, odolnosti a stability. Pozitívne fyzikálne, hygienické a úžitkové vlastnosti ocele v konštrukcií sú:

 • oceľ má konzistentnú kvalitu materiálu, vyrobenú v súlade s vnútroštátnymi alebo európskymi normami, vylúčené sú regionálne rozdiely,
 • oceľové profily sú vyrobené presne v jednotných tvaroch s vysokou toleranciu presnosti, tým sa nevyžaduje triedenie alebo osobitná kontrola pred montážou domu,
 • oceľ sa nedeformuje, nekrúti a nenapúča, nepodlieha tvarovým zmenám vplyvom vlhkosti,
 • oceľové konštrukcie majú najvyššiu pevnosť k hmotnostnému pomeru zo všetkých stavebných materiálov,
 • použitie ocele prakticky eliminuje poruchy a následné opravy na sadrokartónových stenách spôsobené následnou deformáciou,
 • montované domy

  Veľké otvorené priestory pre viac pohodlia

  oceľ poskytuje možnosť vytvárať veľké rozpätie a otvorené priestory,

 • oceľové profily môžu byť použité na doplnenie a rekonštrukciu v existujúcich domoch, najmä tých, ktoré sú napadnuté hmyzom, hnilobou alebo plesňami,
 • nevyžadujú náklady spojené s náterom a impregnáciu voči už spomenutým hmyzom, hnilobou alebo plesňami.
 • majú technologické vlastnosti ako opracovateľnosť, deliteľnosť, spájateľnosť, ľahká montáž, preprava a skladovanie,
 • umožňujú maximálne vylúčenie mokrého procesu vo výstavbe, a tým aj porúch vplyvom technologickej vlhkosti,
 • závitové spojovacie prvky umožňujú ďalšie renovácie a zmeny v budúcnosti.

 Na druhej strane majú oceľové stavebné konštrukcie domov nasledujúce negatívne vlastnosti:

 • napriek tomu, že je oceľ nehorľavá, pri teplotách 400 až 500 °C dochádza k strate pevnosti,
 • vysoká tepelná vodivosť nepriaznivo pôsobí v tepelných mostoch konštrukcie montovaných domov,
 • má horšie zvukovo izolačné vlastnosti,
 • a vyššiu energetickú náročnosť pri výrobe

Viac na tému montované domy ale omnoho viac sa môžete dočítať aj tu.

Silly Billy

Pridaj komentár