Založenie investičnej spoločnosti nie je pre laikov

založenie investičnej spoločnosti

Založenie investičnej spoločnosti je legislatívne upravené a ošetrené. Vo všeobecnosti sa jedná o tzv. kolektívne investovanie. Hlavnou formou investičnej spoločnosti je hlavne akciová spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je kolektívne investovanie jednotlivých akcionárov. Spočíva vo vytváraní a obhospodarovaní podielových fondov, alebo v obhospodarovaní… Continue Reading