Založenie investičnej spoločnosti nie je pre laikov

Založenie investičnej spoločnosti je legislatívne upravené a ošetrené. Vo všeobecnosti sa jedná o tzv. kolektívne investovanie. Hlavnou formou investičnej spoločnosti je hlavne akciová spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je kolektívne investovanie jednotlivých akcionárov. Spočíva vo vytváraní a obhospodarovaní podielových fondov, alebo v obhospodarovaní investičných fondov na základe zmluvy o obhospodarovaní. Ak uvažujete o založení a rozbehnutí podnikateľskej činnosti vašej investičnej spoločnosti, potom je potrebné k jej založeniu získať niektoré povolenia národnej banky. Ak sa naplnia zákonné podmienky k vzniku tejto investičnej spoločnosti, potom je táto činnosť v súlade so zákonmi. V každom prípade sa však doporučuje, aby ste sa pred samotným založením investičnej spoločnosti obrátili na profesionálov.

Niektoré základné investičné princípy

Ešte dlho pred založením investičnej spoločnosti je rozumné zamyslieť sa nad kvalitou a profesionálnosťou manažmentu spoločnosti, jej základnej stratégie a charaktere investičných princípov. Mnoho nás, laikov sa mylne domnieva, že cieľom investičného manažéra je „prekabátiť“ kapitálový trh a prostredníctvom finančných špekulácií dosiahnuť maximálnych výnosov. Skutočnou úlohou je dosiahnutie stanovených finančných cieľov aj novo založenej investičnej spoločnosti. Tieto ciele a princípy môžu byť stanovené rôznym spôsobom a nie vždy je podstatná maximalizácia výnosov. Niekedy môže byť dôležitejším cieľom obmedzenie rizika alebo zabezpečenie stabilného príjmu investičnej spoločnosti.

založenie investičnej spoločnosti

Ako na založenie investičnej spoločnosti?

Založenie investičnej spoločnosti a jej investičný horizont

Správne prognosticky stanovený investičný horizont hrá svoju dôležitú úlohu v každej spoločnosti. Aj dobre pripravená a premyslená investícia, ktorá môže byť veľmi vhodná pre dlhodobého investora, je schopná pripraviť ťažké chvíle investorovi s krátkodobým horizontom. Ak sa vo svojej novo založenej investičnej spoločnosti rozhodnete napr. pre kúpu akciového fondu, môže vás prepad akciového indexu krátkodobo pripraviť o 20% hodnoty vašej pôvodnej investície. Po niekoľkých rokoch sa však akcie môžu natoľko zhodnotiť, že sa na túto záležitosť budete pozerať celkom ináč. Založenie novej investičnej spoločnosti nie je skutočne nič jednoduché, ide nielen o peniaze, a preto jej založenie je dobre vopred detailne prekonzultovať s odborníkmi v tejto oblasti podnikania.

Silly Billy

Pridaj komentár