Zopár údajov o offshore bankovom účte

Čo sú tie offshore bankové účty? Zjednodušene je možné povedať, že sú to účty otvorené a vedené v offshore bankách, teda v bankách fungujúcich v tzv. daňových rajoch. Offshore bankový účet v niektorej z offshore bánk by prirodzene mala mať každá offshore spoločnosť. Offshore účet ale môže mať aj fyzická osoba. So založením offshore osobného alebo firemného bankového účtu vám radi poradia a pomôžu mnohé agentúry špecializujúce sa na tzv. offshore podnikanie a bankovníctvo.

offshore bankový účet

V akej mene bude váš nový bankový účet?

Offshore bankovníctvo

Offshore bankovníctvo je súčasťou offshore podnikania. Každá spoločnosť založená na účely obchodnej činnosti spravidla potrebuje k fungovaniu bankový účet, na ktorý môže prijímať peňažné prostriedky. Nie všetky banky však otvoria bankový účet pre offshore spoločnosti a spoločnosti s vlasníkmi z tzv. daňového raja. Ako offshore banky sa označujú tie bankové inštitúcie, ktoré poskytujú bankové a iné služby aj pre osoby, ktoré nie sú rezidenti daného štátu.

Možnosť diskrétneho uloženia peňazí

Offshore bankové účty sa väčšinou otvárajú z dôvodu diskrétneho uloženia peňazí a tiež na účely prevodu peňažných prostriedkov a ich investovanie do offshore spoločností. Offshore bankové účty zaručujú rýchly prístup k uloženým prostriedkom. Finančné prostriedky uložené na offshore účte sú chránené pred zmenami v daňovom systéme v krajine vášho trvalého pobytu. Offshore bankové účty sa zyvknú zakladať aj v takých známych lokalitách ako sú Seychely, Belize, Maurícius, Cyprus alebo Malta. Dôležité je rozhodnúť sa pre takú offshore banku, ktorá preukazuje dlhodobú finančnú stabilitu, vysokú kvalitu a rozsah ponúkaných služieb a za svoje služby požaduje primerané poplatky.

offshore bankový účet

Aj Malta je jednou z krajín, kde sa oplatí otvoriť si offshore bankový účet

Prevody na offshore bankovom účte

Offshore účet si môže otvoriť ako fyzická, tak i právnická osoba. Offshore účet nie je obmedzený čo do počtu transakcií a nemá obmedzenia na minimálny zostatok. Offshore bankový účet je jednoduchý a má jednoduché ovládanie. Bankové prevody môžu byť vykonané prostredníctvom buď šekovej knižky, kreditných kariet (aj anonymných bez uvedenia mena držiteľa), faxu (potvrdzovanie telefónom), telefónom alebo internetovým bankovníctvom.

 

Silly Billy

Pridaj komentár