4 dôvody pre pridanie zeolitu do kŕmnych zmesí

kŕmne zmesi

Kŕmne zmesi so zeolitom sú pre zvieratá veľmi prospešné

V živočíšnej výrobe sa už niekoľko desaťročí v mnohých krajinách vo svete pridávajú produkty na báze prírodného zeolitu v malom množstve ako kŕmne zmesi do nosných krmív hospodárskych zvierat. Hlavne pre dobytok, ošípané a hydinu. Prítomnosť zeolitov v každodennom stravovacom režime má skutočne dobrý vplyv nielen na ich rast, ale vylepšuje sa tým aj účinnosť a stráviteľnosť podávaných krmív. Znižuje sa tak aj chorobnosť a zamedzuje predčasnej úmrtnosti zvierat. Zeolity pridané do stravy pre kravy na mnohých farmách ovplyvňujú adsorpciu prebytku amoniaku NH3 v ich zažívacom systéme.

Zeolit pre kŕmne zmesi

Dôvod prvý – prírodný zeolit ako nosič

  • zeolity nenahrádzajú v krmive živiny, ale sú dodávateľom množstva makro- a mikro-chemických prvkov, ktoré sú potrebné pre normálnu činnosť živých organizmov

Dôvod druhý – prírodný zeolit ako adsorbent

  • zeolity sú vynikajúcim odsorbentom, znižujú množstvo toxických substancií (soli ťažkých kovov, dusičnany, dusitany, mykotoxíny), rádionuklidy, produkty metabolizmu (látkovej premeny) samotného zvieraťa
  • zeolity viažu adsorpciou vo svojej kryštálovej mriežke patogénne (choroboplodné) baktérie. Používajú sa ako nosič pre farmaceutické výrobky obsahujúce látky s antibiotickou aktivitou (tetracyklin, neomycin, framykoin). Takto v skutočnosti pôsobia kŕmne zmesi so zeolitom ako detoxikanty (protijedy).

Dôvod tretí – prírodný zeolit ako médium pre iónovú výmenu

  • kŕmne zmesi

    Takéto zmesi pozitívne ovplyvňujú tráviacu sústavu zvierat

    zeolity majú výnimočnú schopnosť výmeny iónov. Spoluzúčastňujú sa tak na určitých biochemických procesoch vo vnútri tráviaceho systému zvierat. Zahŕňa to hlavne transport, aktiváciu a predĺženie činnosti enzýmov a hormónov. Zeolity ako meniče iónov pomáhajú udržiavať rovnováhu iónov vápnika a sodíka. Stabilizujú rezervy týchto dvoch dôležitých prvkov v tráviacom systéme. Normalizujú vnútorné prostredie (homeostázu) zvierat a zvyšujú účinnú premenu živín.

  • vysoká selektivita prírodných zeolitov, najmä klinoptilolitu a philipsitu, vzhľadom k amóniovému iónu, poskytuje možnosť zvýšenia iného ako bielkovinného dusíka v kŕmnej zmesi zvierat (močovina, amóniový sulfát, iné syntetické dusíkaté látky). A preto obmedzujú pridané zeolity toxicitu suchého krmiva.

Dôvod štvrtý – prírodný zeolit ako katalyzátor

  • zeolity sú vynikajúce katalyzátory. Ich prítomnosť vylepšuje účinnejšie spracovávanie a premenu živín, ktoré suché kŕmne zmesi obsahujú.

Sana

Pridaj komentár