Aké hnojivo na zemiaky?

hnojivo na zemiaky

Už viete aké hnojivo na zemiaky použijete pri jarnom hnojení?

Krumple, bandurky, grule, erteple, švábka.  Asi pre žiadny iný druh zeleniny, či ovocia sa nenájde na Slovensku toľko nárečových variácií, ako na zemiaky.

Zemiaky pochádzajú z Južnej Ameriky a do Európy ich na lodiach spolu so zlatom a striebrom priniesli španielski moreplavci. Vo väčšom sa začali zemiaky na Slovensku pestovať až od konca 18. storočia, kedy sa tri roky po sebe urodilo veľmi málo obilia. Odvtedy patria zemiaky k najviac pestovaným plodinám u nás. V ostatných rokoch sa však ich výmera pre silnejúcu zahraničnú konkurenciu postupne znižuje. Keďže na Slovensku je silná záhradkárska tradícia, mnohí záhradkári sa snažia byť sebestační aj pri pestovaní zemiakov.

Podmienky pre pestovanie zemiakov

Základom dobrej úrody je príprava pôdy v jeseni a pred vysádzaním. V jeseni pôdu zrýľujeme alebo zorieme do hĺbky 150 až 200 mm a zapravíme organické hnojivo, alebo iné zelené hnojivá.  Organické hnojenie sa vyznačuje príjmom organických látok a živín do pôdy, čím sa pozitívne udržiava a zvyšuje pôdna úrodnosť. Prispieva tiež k zlepšeniu štruktúry pôdy, upravuje pôdnu reakciu, dodáva živiny a pôdne mikroorganizmy, ktoré priaznivo ovplyvňujú pôdnu činnosť. Najvhodnejie organické hnojivo na zemiaky je maštaľný hnoj, prípadne kompost. Neskoršie v jeseni pôdu opäť zrýľujeme alebo zorieme do hĺbky 250 až 300 mm a necháme v hrubej brázde až do jari. Na jar po obschnutí pôdu urovnáme a prekypríme do hĺbky 130 až 150 mm. Veľmi dôležité je zabezpečenie kyprého a teplého rastového lôžka a rovnomerná vlaha. Ďalšou podmienkou vysokej úrody je hodnotné sadivo a bezburinný porast po vysadení až do zberu.

Hnojenie na jar

Keďže zemiaky zaraďujeme medzi plodiny náročné na živiny, základným predpokladom dobrej úrody je zabezpečenie živín prostredníctvom priemyselných hnojív. Na jar sa používa kombinácia látok dusík – fosfor –draslík, tzv. NPK, ktorá zabezpečí optimálnu výživu. Dusíkom sa neodporúča hnojiť na jeseň, nakoľko sa z pôdy počas zimy vyplavuje. Dôležité je rovnomerné rozhodenie hnojiva, aby sa zamedzilo prehnojeniu pozemku. Prihnojuje sa na začiatku vegetácie na jar pod zemiak a potom na list. V priebehu vegetácie sa dodávajú väčšinou mikroelementy ako mangán, meď, zinok či molybdén. Rastlina zemiaka prijíma živiny počas celej vegetácie, veľmi intenzívne však v štádiu kvitnutia. Prihnojte ju na začiatku vegetácie liadkom v pomere asi 20 g na 1 m2.

Pri hnojení si treba dávať pozor na optimálne hnojenie dusíkom. Prehnojenie zemiakov dusíkom má za následok silný nárast vňate, a tým dochádza k prekrývaniu symptómov viróz, čím sa vytvárajú podmienky pre pleseň zemiakovú.

hnojivo na zemiaky

Dobré hnojivo na zemiaky vám zaručí lepšiu a zdravšiu úrodu

Prírodné hnojivo na zemiaky

Medzi prípravky čisto prírodného charakteru, ktoré neškodia životnému prostrediu a nezanechávajú žiadne reziduá v pôde ani v rastlinách, patria prípravky na báze morských rias a humátov. Aj tieto pôsobia ako stimulátory rastu, vyživujú porast, pôsobia protistresovo a v konečnom dôsledku zvyšujú výšku úrody a jej kvalitu. Taktiež veľmi významným prírodným hnojivom na zemiaky sa stáva minerálne hnojivo na zemiaky s obsahom prírodného zeolitu, ktoré zabezpečuje rastlinám dobrú kondíciu a vyššiu imunitu voči hubovým chorobám a vďaka svojim sorpčným vlastnostiam zachytáva ťažké kovy a rezíduá rôznych nečistôt a látok v pôde, ktoré sa potom stávajú nedostupnými pre rastliny.

Karin

Pridaj komentár