Anglické frázy – vytvorte si jednoduchý systém

Spomínate si na moment, kedy ste cítili nepohodlie pri anglickej konverzácii? Možno to bolo sprevádzané stiahnutým žalúdkom a pocitom neistoty. Dôvod, prečo sa bojíme zdvihnúť telefón v angličtine, alebo sa zúčastniť videokonferencie je ten, že nám častokrát chýbajú anglické frázy.

Aj keď máme k dispozícii rôzne technológie na vyhľadávanie informácií, niekedy sa v tom mori priam strácame a tiež to na nás môže pôsobiť odstrašujúco. Motivácia uspieť v práci však určite prekoná váš počiatočný diskomfort z anglickej komunikácie, alebo netrpezlivosť pri hľadaní vhodného jazykového kurzu.

V dnešnom blogu sa dočítate jeden zo spôsobov, ako sa efektívne učiť anglické frázy a zároveň vám ponúkame názorné príklady z oblasti pracovného prostredia.

Berúc do úvahy, že naším primárnym jazykom nie je angličtina, je nutné vytvoriť si účinný a jednoduchý systém. A to taký, ktorý nám pomôže zapamätať si anglické frázy a to nie na deň, ani na dva, ale dlhodobo.

Anglické frázy

Anglické frázy aplikujte v praxi.

Stratégia kartičiek

Vytvorte si kartičky do vrecka a napíšte si na nich nové slová (nezabudnite na predložky, ktoré sa k slovu viažu, alebo synonymá). Sú prenášateľné a môžete sa kedykoľvek otestovať – napríklad keď stojíte v zápche cestou do/z práce.

Ako príklad uvedieme frázu ʽI work in…ʼ. Je nutné si zapamätať, že po tejto fráze ide príslovkové určenie miesta: I work in finance/sales/Bratislava. Na ďalšiu kartičku si napríklad napíšete frázu ʽI work at/for…ʼ Po tejto fráze nasleduje názov spoločnosti: I work at/for Puma. Po predložke for, môže nasledovať aj meno osoby: I work for George Clooney.

Na druhú stranu kartičky si napíšte vetu, ktorá odráža vašu skutočnosť. Ak chcete napríklad vedieť popísať to, že máte náročné zamestnanie, tak si na kartičku napíšte vetu: ʽMy job is demandingʼ. Určite to bude pre vás rýchlejšie zapamätateľné ako veta typu: ʽPosledná časť piesne bola technicky náročnáʼ.

Anglické frázy používajte čo najčastejšie

Hoci sa vám to môže spočiatku zdať komplikované či zbytočné, skôr či neskôr oceníte ovocie toho, čo ste zasiali. V neposlednom rade majte na pamäti fakt, že anglické frázy ktoré sa naučíte je potrebné aplikovať v praxi. A teda používať ich čo najčastejšie. Uveďme si to na ďalšom príklade. Na jednej strane kartičky máte napísané slovo: ʽinquiryʼ, čo v preklade znamená ʽdotaz/otázkaʼ a na druhej strane vetu: ʽThank you for your inquiry.ʼ Túto vetu použijete v e-mailovej komunikácii zakaždým, keď sa na vás niekto obráti s nejakou otázkou, požiadavkou či dotazom.

V závere by sme chceli dodať, že ovládať slovnú zásobu na pokročilej úrovni pramení z vášho vlastného úsilia vyhľadať, zapísať a používať nové anglické frázy tak často, ako sa len dá.

Petra

Pridaj komentár