Alumokremičitan zeolit pri čistení odpadových vôd

Nás obyvateľov tejto našej jedinečnej planéty každým dňom pribúda. Narastá tak neustále rôznorodá spotreba materiálov, prírodných surovín a vody. Vody pitnej, úžitkovej aj priemyselnej. Všetko to spôsobuje nebezpečnú prítomnosť početných únikov toxických látok do odpadových vôd. Zanedbávanie kvalitného čistenia odpadových vôd  vedie k vážnemu poškodzovaniu životného prostredia. Také priemyselné odvetvia a aktivity ako je ťažba nerastných surovín, hutníctvo, pokovovanie a spracovanie kovov sú významnými pravdepodobnými zdrojmi znečistenia a produkcie toxických odpadov.  Objavujú sa stále modernejšie technológie na úpravu a čistenie odpadových vôd aj s použitím netradičných prírodných materiálov. Takouto perspektívnou  surovinou je aj zložitý alumokremičitan zeolit.

Odpadové vody a ich čistenie s pomocou  filtračného zeolitu

Water splashing into glass

Čistenie odpadových vôd si vyžaduje špecifický technologický prístup aj s použitím takých netradičných filtračných surovín, akým je zeolit.

Zeolit je prírodná nerastná surovina, ktorá je vďaka svojim adsorpčným a ionovýmenným vlastnostiam vhodná na mnohé filtračné a čistiace postupy. Priemyselné aj komunálne odpadové vody obsahujú širokú škálu rôznych substancií. Vyskytujú sa tu v rôznych skupenských formách a rôzneho chemického zloženia. Mnohé odpadové vody obsahujú  znečisťujúce toxické látky vo forme  katiónových a aniónových zlúčenín. Čistenie takýchto odpadových vôd si vyžaduje špecifický technologický prístup aj s použitím takých netradičných filtračných surovín, akým je prírodný zeolit. V odpadových vodách sú prítomné   aj  extrémne jedovaté organické substancie, ktoré sú pre nás a životné prostredie ako celok  veľmi škodlivé. Pri špeciálnej adsorpcii takých nebezpečných látok sú aj možnosti zeolitu.

Zeolit ako súčasť komplexnej  filtrácie pri čistení odpadových vôd

spinava voda

Čistenie takých odpadových vôd nie je jednoduchá vec.

Zdrojová oblasť znečistenia odpadových vôd môže mať minerálny, organický alebo biologický pôvod.   Čistenie takých odpadových vôd nie je jednoduchá vec. Adsorpčné a selektívne vlastnosti zeolitu,  jeho  vysoká iónovýmenná kapacita pre čpavok a iné katióny kovov predurčujú zeolit k tomu aby sa využíval aj pri čistení odpadových vôd. Zeolit je všeobecne považovaný za jednu z účinných adsorpčných filtračných prírodných surovín. Upravený zeolit sa môže používať pri účinnej náhrade alebo doplňovaní klasicky používaných  adsorpčných filtračných médií pri  úprave a čistení  odpadových vôd.

Silly Billy

Pridaj komentár