Alumokremičitan zeolit pri čistení odpadových vôd

https://sk.pinterest.com/pin/387802217891119368/

Nás obyvateľov tejto našej jedinečnej planéty každým dňom pribúda. Narastá tak neustále rôznorodá spotreba materiálov, prírodných surovín a vody. Vody pitnej, úžitkovej aj priemyselnej. Všetko to spôsobuje nebezpečnú prítomnosť početných únikov toxických látok do odpadových vôd. Zanedbávanie kvalitného čistenia odpadových vôd… Continue Reading

Aktívne uhlie, ílové minerály alebo prírodný zeolit?

úprava vody

    Rýchly rast našej ľudskej populácie a následné rozmanité prejavy industrializácie spôsobujú početné úniky nebezpečných látok do životného prostredia.  Aj do podzemných vôd, ktoré si potom vyžadujú špeciálnu úpravu pitnej vody. Zanedbávanie ochrany  vedie k vážnemu poškodzovaniu životného prostredia. V… Continue Reading

Zeolit v čistení a úprave vody – ako efektívne je jeho použitie (2. časť)

zeolit

Neprehliadnite prvú časť tohto článku. Povrchové vody, podpovrchové a podzemné vody Prírodný zeolit a jeho využiteľnosť v súbežnom odstraňovaní amoniaku a humínových kyselín z povrchových vôd boli mnohokrát experimentálne študované. Ich úspešné odstránenie z vôd s pomocou zeolitu závisí aj od hodnoty pH roztokov, počiatočnej koncentrácie humínových… Continue Reading

Zeolit v čistení a úprave vody – ako efektívne je jeho použitie (1. časť)

zeolit

Prírodný zeolit je environmentálne a ekonomicky prijateľný a zaujímavý hydratovaný alumosilikátový materiál s výnimočnými iónovo-výmennými vlastnosťami. Jeho efektívne použitie v rozdielnych technologických procesoch závisí od jeho fyzikálno-chemických vlastností, ktoré sú úzko spojené s jeho geologickými podmienkami vzniku. Unikátna trojrozmerná porézna kryštálová štruktúra poskytuje zeolitu… Continue Reading