Čo všetko ovplyvňuje hodnotu akcií?

Vo svete podnikania finančných burzových obchodov sa pod pojmom akcia chápe istý druh cenného papiera, ktorý vydáva akciová spoločnosť. Majiteľom akcie je akcionár, ktorý vďaka jej vlastníctvu získava určité práva. Už pri ich kúpe je stanovená istá hodnota akcií a investor počíta s tým, že časom sa ich hodnota zvýši a ich možným predajom na burze dosiahne nejaký prijateľný zisk. Akcionár je oprávnený dostávať pravidelný podiel na zisku vo forme dividendy. Môže sa spoluzúčastňovať na riadení spoločnosti hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionár môže získať podiel v prípade likvidácie spoločnosti. Vlastnenie akcií  ho v podstate k ničomu nezaväzuje.

hodnota akcií

Hodnota akcií sa odvíja od mnohých faktorov.

Hodnota akcií sa riadi trhovými mechanizmami 

Cena akcií sa riadi rovnakými zákonmi ponuky a dopytu ako akékoľvek iné tovary alebo služby. Ak sú akcie na trhu žiadané, pretože produkty alebo služby, ktoré firma poskytuje sú úspešné, má aj hodnota akcií tendenciu rásť. Pri investovaní do akcií je kľúčové vybrať tituly so správnym rastovým potenciálom. Investovaním do akcií kupujete časť danej spoločnosti a stávate sa jej spolumajiteľom, a preto je nevyhnutné veriť v rastový vývoj firmy. 

hodnota akcií

Hodnota akcií nemusí vždy len stúpať.

Mechanizmus rastu a poklesu hodnoty akcií 

Cenová hodnota akcií sa odvíja od očakávania ďalšieho ekonomického rozvoja a vývoja konkrétnej akciovej spoločnosti. Akciové trhy majú vyšší stupeň účinnosti trhu, pretože v sebe zhromažďujú minulé, súčasné aj budúce informácie. Rastúca cena akcií je samozrejme prianím každého investora. Stabilné rastové tempo hodnoty akcií znamená, že akcie je možné neskôr predať za vyššiu cenu, než za akú boli nakúpené. Investor získava  rozdielový zisk označovaný ako kapitálový zisk. Cena akcií má tendenciu klesať vtedy, ak sa spoločnosti nedarí. V ekonomických prehľadoch uvádza neuspokojivé alebo horšie dáta. Na hodnotu akcií majú ale vplyv aj iné vonkajšie faktory, ktoré firma nemôže vždy ovplyvniť. Je to politická situácia v krajine, daňový systém, inflácia či úrokové sadzby v bankách.  Hodnota akcií sa mení aj v dôsledku lokálnych konfliktov alebo prírodných katastrof.  

Milos

Pridaj komentár