Čo všetko ovplyvňuje hodnotu akcií?

Vo svete podnikania a finančných burzových obchodov sa pod pojmom akcia chápe istý druh cenného papiera, ktorý vydáva akciová spoločnosť. Majiteľom akcie je akcionár, ktorý vďaka jej vlastníctvu získava určité práva. Už pri ich kúpe je stanovená istá hodnota akcií a investor počíta s tým, že časom sa ich hodnota zvýši a ich… Continue Reading