Gastro servis vyžaduje starostlivé plánovanie

Každý začínajúci gastro servis by sa mal usilovať o optimalizáciu výkonu a efektivity svojho potenciálneho stravovacieho zariadenia. Úspešná komerčná kuchyňa je nastavená pomocou správneho vybavenia skladajúceho sa z odlišných komponentov, ktoré sú usporiadané do konkrétneho vzoru. Profesionálne navrhnutá komerčná kuchyňa by vám mala poskytovať dostatok priestoru. Práve priestor vám zabezpečí rýchly priebeh práce bez pocitu stiesnenia. V reštauračnom priemysle je totiž čas zásadný a kľúčom k úspechu. Zákazníci vždy uprednostňujú miesta s rýchlym servisom. Menu a jedlo by malo byť zákazníkom doručené čo najrýchlejšie. Nepokúšajte sa rozmiestniť vaše gastro zariadenia v malom priestore bez správneho plánovania. Môže to vytvárať prekážky a prerušiť tok služieb. Zákazníci budú musieť na svoje objednávky čakať dlhšie a viac neprísť.

gastro servis
Kvalitná projekcia posunie vašu gastro servis prevádzku na vyšší level

Gastro servis a hygiena

Komerčná kuchyňa, ktorá je správne naplánovaná, sa aj ľahko čistí. Čistota kuchyne sa dá výrazne zvýšiť, ak je dispozičné riešenie kuchyne navrhnuté profesionálne. Môže to výrazne ušetriť váš čas a zabrániť častému čisteniu. Krížovej kontaminácii sa dá zabrániť umiestnením zariadení na správne miesta. Čistota je najdôležitejšou súčasťou komerčnej kuchyne. Môže pomôcť pri poskytovaní efektívnych a kvalitných služieb zákazníkom. Profesionálny dizajn maloobchodnej predajne a stravovacích zariadení zvyšuje hodnotu pre zamestnancov, reštauráciu a zákazníkov.

gastro servis
Dobre naplánovaná gastro servis prevádzka je hygienickejšia

Súlad, štandardy a energia

Ak je komerčná kuchyňa správne naplánovaná, bude tiež energeticky efektívna. Ak sú zariadenia ako chladničky, sporáky, fritézy, parné hrnce vhodne umiestnené, môžu byť energeticky veľmi účinné. Zabraňuje sa tak tiež poškodeniu a šetria sa peniaze za opravy. Energetická účinnosť môže byť zvýšená aj výberom gastro zariadenia s certifikátom energetickej hviezdičky. V neposlednom rade je dôležité ubezpečiť sa, že komerčné kuchynské vybavenie zodpovedá normám a všetkým zdravotným predpisom. Splnenie všetkých požiadaviek je niekedy náročná úloha. Ak sa chcete ubezpečiť, že sú splnené všetky štandardy, využite pomoc profesionálnych spoločností. Tie pre vás môžu získať certifikát na udržiavanie zdravotného kódexu a zabezpečia spĺňanie všetkých štandardov.

Adel

Pridaj komentár