Offshore spoločnosť podniká mimo územia jej registrácie

Ak by sme sa mali pokúsiť veľmi stručne vystihnúť niektoré rozdiely medzi onshore a offshore spoločnosťou, potom pod onshore (rezidentnou) spoločnosťou je možné chápať miestnu spoločnosť majúcu obchodné aktivity v mieste registrácie. Podnikateľský zisk takejto spoločnosti je vytváraný z obchodných aktivít v krajine registrácie, ako je napríklad hotel, reštaurácia, požičovňa áut, servis, advokátska kancelária, distribučná spoločnosť a pod. Mnohé krajiny umožňuje pre tento typ onshore spoločnosti daňové prázdniny, ak podnikajú v preferovanej oblasti služieb.

Offshore spoločnosť

Nerezidentná offshore spoločnosť je zahraničná spoločnosť vlastnená cudzincami bez trvalého pobytu v krajine registrácie spoločnosti. Obchodné aktivity sú vykonávané z krajiny registrácie či mimo nej, pri dodržaní podmienky, že príjmy musia pochádzať mimo územia registrácia offshore spoločnosti. Vo väčšine prípadov nesmie obchodovať s miestnymi spoločnosťami, až na výnimky definované príslušným zákonom. Z veľkého počtu offshore finančných lokalít , ktoré ponúkajú daňovo zvýhodnené spoločnosti, alebo po určitú dobu daňové prázdniny, sa len niektoré dajú použiť pre založenie offshore spoločnosti alebo offshore banky.

offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti – všetko je to o peniazoch a úspešnom podnikaní

Offshore spoločnosť potrebuje vhodnú miestnu jurisdikciu

Aké predpoklady by mali spĺňať vo všeobecnej rovine najvhodnejšie offshore bankovníctvo a jurisdikcia pre úspešné offshore podnikanie? Najmenej niekoľko z nižšie uvedených aspektov by malo hrať úlohu pri akceptácii jurisdikcie pre založenie offshore spoločnosti:

  • jednoduchá a ľahká dostupnosť spoločnosti, nízke prevádzkové náklady a náklady na založenie offshore spoločnosti,
  • minimálne až nulové daňové zaťaženie zo zisku,
  • možnosť vydania autorizovaného kapitálu spoločnosti bez nutnosti jeho úplného splatenia a žiadne alebo minimálne devízové obmedzenia,
  • ľahko dostupné kvalitné bankové služby,
  • minimálna redukcia a zásahy zo strany miestnych úradov a maximálna ochrana aktív a diskrétnosť zo strany úradov,
  • offshore spoločnosť nemusí viesť účtovníctvo,
  • vybavenie formalít so založením spoločnosti bez nutnosti osobnej prítomnosti jej majiteľov v mieste registrácie,
  • zrozumiteľnosť a čitateľnosť miestnej offshore legislatívy a jasný výklad práva a
  • ekonomická stabilita offshore krajiny a regiónu.

Silly Billy

Pridaj komentár