Pojem offshore – definícia, popis a využitie

Čo znamená slovo offshore? Čo je to daňový raj? Tieto výrazy môžu mať pre rôznych ľudí rôzny význam. Základné pojatie daňových rajov z ekonomického hľadiska je veľmi staré a konzervatívne. Aký je teda hlavný význam tohto slova? Má veľa subjektívnych významov. Pre niekoho, kto pracuje v ťažobnom priemysle, to môže byť spojené s pobytom na vrtnej plošine niekde v Severnom mori alebo v Mexickom zálive. Ale pre niekoho zo sveta financií to jednoducho znamená cudziu krajinu, ktorá umožňuje niekomu, kto sa nachádza mimo túto krajinu, získať pre seba určité osobitné finančné výhody. Offshore môžu byť trebárs aj Spojené štáty, pretože v rámci Spojených štátov môžu podnikatelia aj súkromné osoby využiť istých daňových výhod. Inými slovami, znamená to všade mimo krajiny, kde momentálne trvale bývam.

offshore

Offshore znamená podnikanie v zahraničí

Offshore podnikanie a spoločnosti

To, čo je a čo nie je offshore sa postupne až tak striktne nerozlišuje. Pretrváva všeobecne rozšírená, ale základná zámena medzi zahraničným podnikaním a miestom, kde k takému podnikaniu dochádza. Vôbec už neplatí, že existuje nejaká zahraničná krajina ako taká. Sú len krajiny, ktoré vo väčšej či menšej miere umožňujú zahraničné podnikanie. Ak založíme v nejakom americkom štáte spoločnosť s obmedzeným ručením tak, že jej spoločníkmi budú dve osoby s trvalým bydliskom mimo USA, a ak celý príjem tejto spoločnosti bude vznikať v dôsledku podnikania mimo jeho územia, potom je táto firma zároveň zahraničnou spoločnosťou a zostáva celkovo oslobodená od daní v Spojených štátoch.

Čo je offshore môže byť zároveň aj onshore

Je teda USA offshore krajina? A čo napríklad Veľká Británia so svojou zvláštnou zákonnou úpravou týkajúcou sa tamojšieho pobytu rezidentných cudzincov bez trvalého bydliska alebo operácií medzinárodných holdingových spoločností? Rezidenti bez trvalého bydliska môžu vo Veľkej Británii žiť bez akéhokoľvek daňového zaťaženia. Ťažko sa v Európskej únii nájde krajina, ktorá by mohla smelo čeliť obvineniu, že umožňuje zahraničné podnikanie.

Silly Billy

Pridaj komentár