Sú znehodnotené zbrane skutočne znehodnotené?

Pôvodné funkčné strelné zbrane sa dajú vhodným spôsobom znehodnotiť tak, aby už nemohli byť použité na ostrú streľbu. Spôsob a kontrola znehodnocovania strelných zbraní však musí byť oveľa prísnejšia. Znovu sprevádzkovať taký samopal po jeho znehodnotení, napríklad pre zberateľské účely, nie je pre mnohých žiadny problém. Takéto zbrane môžu byť následne použité kriminálnikmi alebo pri teroristických útokoch. Objavili sa a objavujú oprávnené snahy politikov aj verejnosti,  aby znehodnocovanie a kontrola takýchto zbraní by mala byť po celej Európskej únii  výrazne adresnejšia.

Strelná zbraň ktorú používa armáda USA

Spôsob a systém znehodnocovania zbraní

Systém znehodnocovanie zbraní by sa mal vo všetkých unijných štátoch zjednotiť na veľmi prísnu úroveň, ktorá by mala opätovné uvedenie zbraní do streľby schopného stavu v podstate znemožniť. Príslušnú smernicu už schválila pred časom  Európska komisia. Pre našich výrobcov, predajcov zbraní a zberateľov by táto úprava mala znamenať skôr spresnenie doterajšej praxe. V minulosti sme ako krajina boli dosť kritizovaný za príliš benevolentný prístup k znehodnocovaniu zbraní a následnému obchodu s nimi.

Znehodnotenie kľúčových častí zbrane

Podľa tejto EU smernice Európska komisia novým nariadením stanovuje minimálny povinný štandard, ktorý budú musieť jednotlivé členské štáty rešpektovať. Nová úprava vyžaduje znehodnotenie všetkých kľúčových častí zbraní. Slovenská legislatíva je veľmi podobná novému únijnému nariadeniu, pretože určuje pre oficiálne znehodnotenie zbrane znehybnenie všetkých jej častí potrebných k samotnej streľbe. Okrem toho tuzemská úprava predpisuje aj kontrolu znehodnotenia konkrétnej zbrane príslušníkmi polície a zanesenie upravenej zbrane do centrálneho registra.

Väčšina expanzných zbraní sú zberateľské kúsky s ktorými hrdý majitelia hodia na výstavy

Expanzné zbrane a ich online predaj

Nie je tomu tak dávno, čo sa expanzné zbrane, teda tie znehodnotené zbrane, ktoré sú upravené iba na streľbu slepými nábojmi, dali kúpiť cez internet. Dnes platí novela zákona o strelive, ktorá takýto predaj znemožňuje. Možný je len osobný odber zbrane u obchodníkov na základe predloženého občianskeho preukazu a kupujúcemu musí byť minimálne 18 rokov.

V prípade jej trvalého vývozu do zahraničia je držiteľ povinný požiadať o vydanie zbrojného sprievodného listu.

Dano

Pridaj komentár