Aktívne uhlie, ílové minerály alebo prírodný zeolit?

úprava vody

    Rýchly rast našej ľudskej populácie a následné rozmanité prejavy industrializácie spôsobujú početné úniky nebezpečných látok do životného prostredia.  Aj do podzemných vôd, ktoré si potom vyžadujú špeciálnu úpravu pitnej vody. Zanedbávanie ochrany  vedie k vážnemu poškodzovaniu životného prostredia. V… Continue Reading