Výmena okien ako nutnosť pri rekonštrukcii bytu

rekonštrukcie bytov

Pri rekonštrukcii starších bytov je výmena okien už takmer nevyhnutnosťou

      V ostatných rokoch sa vo veľkom revitalizujú mnohé bytové domy naprieč republikou. Občas sa mení len fasáda domov, kompletne sa zaizoluje plášť budovy, pokryje sa novou omietkovou zmesou. Upúta nas to aj peknou farebnosťou často v zaujímavej príjemnej kombinácií pastelových farieb a ich odtieňov. Celkový stav starších panelových aj tehlových bytových domov je v drvivej väčšine dosť nevyhovujúci. Preto aj jednotlivé byty sa postupne stávajú objektom kompletnej rekonštrukcie bytov.

Rekonštrukcie bytov

   Je len samozrejmé, že rekonštrukcie bytov sa musia v takýchto zložitejších podmienkach uskutočniť v niekoľkých na seba nadväzujúcich krokoch. Do úvahy je nutné vziať aj majetkovo- právne vťahy v bytovom dome. Je určitý rozdiel,   či vlastníkmi bytov sú súkromné osoby alebo sú tam úplne iné typy vlastníckych vzťahov. Je potrebné  zhromaždiť a zkompletizovať potrebnú dokumentáciu  s diagnostikou technického stavu budovy a bytov. Ak sú prioritou modernizácie  a rekonštrukcie bytov, tak sa musí vypracovať detailnejšie odborné zhodnotenie súčasného stavu bytov  a analýza možných rekonštrukčných riešení.

rekonštrukcia bytov

Rekonštrukcia bytov a výmena okien – všetko, čo potrebujete vedieť

Výmena okenných konštrukcií

     V starších bytových domoch  boli vo výstavbe najčastejšie aplikované drevené okenné konštrukcie so zdvojeným zasklením. V súčasnosti vykazujú pôvodné okná veľké nedostatky, čoho dôsledkom sú nedostatočné tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. Existujú dve možnosti nápravy pri rekonštrukcii bytov.  Buď sa zrealizuje dobrá profesionálna obnova okien alebo sa majitelia bytov rozhodnú pre úplnú výmena okenných konštrukciií. Prvým nutným krokom je detailné posúdenie kvality dreveného okenného rámu. V prípade zdravého dreva je možné odstrániť určité nedostatky. Napríklad aj  vyplnením škár medzi okenným rámom a jeho okolím polyuretánovou penou. Prípadne aj dodatočným osadením tesniaceho profilu a nalepením samolepiacej fólie na vnútorné sklo z vonkajšej strany. Pri napadnutí dreva škodcami alebo pri mechanickom poškodení je potrebné pristúpiť ku komplexnej výmene okna. Najvýhodnejšie je realizovať výmenu, resp. opravu okien spolu so zateplením alebo tesne pred ním. Ideálne je riešiť technické detaily výmeny okenných rámov v súčinnosti s projektom zateplenia, aby sa počítalo aj s budúcou hrúbkou izolantu. Pri zachovaní dobrej profesionálnej komplexnosti prístupu pri výmene okien môžeme hovoriť až o 50% úsporách z tepelnoizolačného hľadiska. Stavebné firmy dnes  používajú pre rekonštrukcie bytov okná renomovaných slovenských výrobcov. Títo dodávatelia používajú kvalitné vstupné komponenty ako je plastový profil, okenné kovanie a izolačné sklo. Taktiež sa dôsledne dbá na kvalitu osádzania a odbornej montáže okien, ktorá má veľký vplyv na výslednú funkčnosť okna. A finálnu kvalitu rekonštrukcie bytov  ako aj celého bytového domu samozrejme taktiež.

Silly Billy

Pridaj komentár