Zbrane a ich delenie podľa legislatívy na Slovensku

Zbrane sú pre niekoho vášňou, pre iného športovým náradím alebo spôsobom sebaobrany, a pre ďalšiu skupinu ľudí sú nebezpečnými vecami, ktoré by mali byť zakázané. Prípadne by sa k nim žiadne civilné osoby dostať nemali. Cieľom tohto článku nie je dať odpoveď na otázku, ktorý z týchto názorov je správny, ale skôr priniesť základné rozdelenie zbraní podľa toho, ako ich vníma a delí ministerstvo vnútra.

Zbrane sú delené do základných 4 kategórií

Jedná sa o rozdelenie na kategórie A, B, C, D. Pričom každá z týchto zbraní je presne charakterizovaná v zákone a teda nemôže prísť v žiadnom prípade k ich zameneniu. V tomto článku sa pokúsim stručne charakterizovať tieto skupiny zbraní. Presné znenie tejto kategorizácie samozrejme nájdete v zákone.

Kategória A

zbrane

zbrane

Jedná sa hlavne o vojenské zbrane a samočinné zbrane, teda zbrane určené pre armádu a s možnosťou strieľať dávky. Rovnako aj upravované zbrane, bez príslušného schválenia a mnohé iné. Vlastníctvo týchto zbraní je síce možné, ale je na to potrebná výnimka z ministerstva vnútra a špeciálne zabezpečené priestory na skladovanie.

Kategória B

Jedná sa o povolené zbrane, ktoré podliehajú registrácii a treba na ne povolenie. V praxi to znamená, že pred kúpou zbrane tejto kategórie potrebujete povolenie od príslušného policajného oddelenia a po jej kúpe ju musíte na toto oddelenie nahlásiť. A samozrejme musíte mať na danú zbraň zbrojný preukaz.

Kategória C

Jedná sa rovnako o povolené zbrane, na ktoré treba zbrojný preukaz. Rozdielom však je, že zbraň si na policajnom oddelení registrujete až po jej kúpe a nepotrebujete teda schválenie na kúpu. Rovnako však ju musíte zaregistrovať do 5 pracovných dní.

Kategória D

Jedná sa o bežné vzduchovky, flobertky, alebo expanzné zbrane. Na tento typ zbraní aktuálne na území Slovenska nie je potrebný zbrojný preukaz, stačí mať pri sebe občiansky preukaz a dosiahnuť vek 18 rokov.

zbrane

revolver

Zbrane majú spôsobovať rešpekt a nie strach

Toto je hlavná myšlienka všetkých športových strelcov, takže pokiaľ ste sa rozhodli k nim pridať a kúpiť si zbraň z niektorej z povolených kategórií, tak neváhajte. Pre viac informácií však odporúčam prečítať si kompletné znenie zákona a nič vás neprekvapí. Tak neváhajte a pridajte sa k milovníkom zbraní aj vy.

Mato

Pridaj komentár