Myslíte si, že poznáte zeolit? Prečítajte si náš článok…

zeolit

Spoznajte unikátnu horninu zeolit!

Keď postavíme vodu na oheň, po čase sa z nej začne pariť a o niečo neskôr sa začne variť. Je to úplne prirodzené a nikoho to neprekvapuje. Čakali by ste ale niečo podobné od kúska nerastu? Verte či nie, existuje hornina, nazývaná zeolit, ktorú keď zohrejete, stane sa s ňou niečo podobné ako s vodou. Začne sa z nej pariť. Tento jav je možný vďaka tomu, že zeolit je porézna hornina, ktorá v sebe zadržiava molekuly vody a ktoré sa pri zahriatí odparia.

Štruktúra zeolitu

Horninu zeolit tvorí trojrozmerná kryštalická mriežka, ktorá pozostáva z hliníka, kyslíka a kremíka. Jej štruktúru tvorí i sodík, draslík a horčík a ďalšie molekuly, ktoré sa zachytia v jej póroch. Zeolit je teda porézna hornina tvorená mikro dutinkami a kanálikmi, ktoré majú približne rovnakú veľkosť a sú pravidelne usporiadané. V prírode sa vyskytuje asi 40 druhov zeolitov, no taktiež sa vyrába zeolit syntetický, ktorého je asi 150 druhov.

Zeolit a jeho jedinečné vlastnosti

Zeolit je veľmi stabilný a odolný. Je odolný voči vysokým teplotám, (jeho približná teplota topenia je 1300°C), nehorí, je odolný voči vysokému tlaku, nerozpustný vo vode i anorganických rozpúšťadlách, na vzduchu neoxiduje. Je to prírodná hornina, ktorá pri dotyku či vdýchnutí nespôsobuje žiadne zdravotné ťažkosti a rovnako je nezávadný i voči prírode.

Najzaujímavejšou vlastnosťou zeolitu je ale jeho schopnosť zachytávať v sebe rôzne látky. Zeolit sa často nazýva aj ako molekulové sito. A to práve kvôli schopnosti zachytávať molekuly s menším priemerom než je priemer jeho dutiniek. Dochádza k výmene kladne nabitých iónov, nachádzajúcich sa v zeolite, za ióny nabité záporne. Takto zeolit dokáže napr. adsorbovať škodlivé látky či ťažké kovy z vody, a preto sa často využíva aj ako filtračný materiál. Využíva sa na čistenie jazierok, bazénov, odpadových vôd i akvárií. Svoje využitie si však zeolit našiel napr. i v poľnohospodárstve, stavebníctve, priemysle, chovateľstve. Je to hornina s jedinečnými vlasťami, preto nečudo, že záujem o ňu stále stúpa.

zeolit

Jedinečná štruktúra zeolitu

Karin

Pridaj komentár