Zeolit pre chov domácich a poľnohospodárskych zvierat (2. časť)

zeolit

Zeolit môže byť aj prídavkom do krmiva pre ošípané…

Ako som už spomínala v prechádzajúcom článku, zeolit sa nevyužíva iba pri chove domácich miláčikov ako nástroj pre hobby, ale je veľmi dôležitý aj v oblasti poľnohospodárstva, či už ide o chov hovädzieho dobytka, ošípaných alebo hydiny. Vo všetkých týchto prípadoch je možné ho použiť ako prísadu do krmiva aj ako stelivo do stajní, maštalí, chlievov, kotercov a kurínov.

Krmivo s prídavkom zeolitu

Výhodou krmiva, ktorého súčasťou je aj zeolit je hlavne jeho schopnosť adsorbovať do seba tekuté látky, teda akúkoľvek vlhkosť, ktorá by mohla mať za následok kontamináciu krmiva. Takisto je potom manipulácia s krmivom jednoduchšia, pretože je suché a sypké.

Takéto krmivo s primeranou mierou vlhkosti má však veľmi pozitívny vplyv aj na trávenie jednotlivých zvierat, čo sa napr. pri dobytku odráža na vyššej produkcii mlieka a na kvalitnejšom mäse, pri hydine na lepšej kvalite vajec aj vyššej intenzite znášky a pri ošípaných pri ich väčšej hmotnosti a lepšej plodnosti. V skutočnosti tak má veľmi široký dosah na rôzne aspekty poľnohospodárskej výroby.

V neposlednom rade treba spomenúť aj to, že zeolit ako súčasť krmiva pre poľnohospodárske úžitkové zvieratá je pozitívny aj pre životné prostredie. Pri ich chove je totižto do prostredia vylučované veľké množstvo škodlivého čpavku a práve zeolit je schopný ho zredukovať na minimum. Takisto výsledný produkt je pre životné prostredie netoxický, je to čisto bioodpad, ktorý sa dá použiť následne aj ako hnojivo.

Zeolit a stelivo do maštalí, stajní…

zeolit

…a môže fungovať ako stelivo do maštale

V prípade steliva, ktorého súčasťou je aj zeolit ide v prvom rade o asanáciu (čistenie) maštaľného prostredia. Keďže je schopné adsorbovať nie len tekuté látky (teda vlhkosť) ale aj plynné látky, čo znamená menej zápachu, ale aj menší negatívny dopad na životné prostredie vzhľadom na menšie množstvo škodlivých plynov, ktoré sa dostanú do ovzdušia. Taktiež z neho vzniká ekologické hnojivo, ktoré sa následne môže opäť využiť v poľnohospodárstve.

Každopádne, nech už chováte domáce zvieratká pre svoje potešenie alebo na farme či vo väčšom poľnohospodárskom podniku pre úžitok, zeolit a podstielky / stelivá či krmivá vám pri ich chove môžu značne pomôcť.

Gabika

Pridaj komentár